facebookTab

ogrodowoLogo


Wypożyczalnia

UWAGA!!! Prosimy o wcześniejszą rezerwację sprzętu (telefonicznie lub kontakt mailowy), szczególnie w szczycie sezonu. Sprzęt przeznaczony jest do indywidualnego użytku w ogrodzie przydomowym, nie może służyć do dalszego świadczenia usług przez firmy, w przemyśle itp.
Wypożyczany sprzęt można odebrać tylko osobiście po wpłaceniu kaucji gotówkowej.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania wypożyczalni, zamieszczonymi pod cennikiem.

Aby pobrać "Umowę najmu urządzenia" kliknij tutaj.

Zasady funkcjonowania wypożyczalni:

 • Wszystkie ceny są cenami brutto.
 • Miejsce działania wypożyczalni – 62-081 Baranowo, ul. Budowlanych 14.
 • Kontakt do osoby odpowiedzialnej za wypożyczalnię: Krystian Bydołek, tel. 518 616 380, e-mail: wypozyczalnia@e-ogrodowo.pl
 • Wypożyczający odbiera sprzęt we własnym zakresie lub możemy dowieźć sprzęt pod umówiony adres po uprzednim umówieniu, za dodatkową opłatą do uzgodnienia. wypożyczający nie zapewnia paliwa do pracy urządzeń spalinowych.
 • Za każdy sprzęt pobierana będzie kaucja zwrotna, tylko w formie gotówki.
 • Prosimy o zabranie ze sobą dwóch dokumentów tożsamości do wglądu, potrzebnych do sporządzenia umowy wypożyczenia.
 • Zwrot kaucji nastąpi po zwróceniu w stanie nieuszkodzonym i niezabrudzonym sprzętu będącego przedmiotem najmu.
 • Nie zwrócenie sprzętu w zadeklarowanym terminie powoduje po stronie Najemcy obowiązek zapłaty Wynajmującemu zwiększonego o 50% wynagrodzenia za każdą godzinę opóźnienia.
 • Zwrócenie sprzętu zabrudzonego rodzi po stronie Najemcy obowiązek zapłaty Wynajmującemu należności zgodnie z cennikiem.
 • W przypadku nie zwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Najemca zobowiązuje się pokryć koszty jego naprawy do stanu sprzed wypożyczenia. Ewentualny czas naprawy sprzętu liczy się jak czas wypożyczenia ze wszystkimi skutkami finansowymi.
 • Wynajmujący powinien zapoznać się z zasadami BHP przed pracą ze sprzętem.
 • Sprzętu nie mogą obsługiwać nieletni. Jednocześnie informujemy, że posiadanie kwalifikacji wynajmujących do pracy z danym sprzętem i obsługa urządzeń odbywa się na ryzyko wypożyczającego.
 • W przypadku wypożyczenia sprzętu na 3 lub więcej dni opłata za wypożyczenie pobierana jest z góry.
Siedziba salonu: ul. Poznańska 3, 62-081 Baranowo
Serwis: ul Budowlanych 14, 62-081 Baranowo
iconsTechnoogies