facebookTab

ogrodowoLogo


Kontakt

Dane teleadresowe

SALON - Ogrodowo
ul Poznańska 3
62-081 Baranowo                                        godziny otwarcia pn-pt 9-17, sob 9-14        od 20 października do końca lutego 2019 salon w soboty nieczynny

Telefon: +48 61 811 25 33, +48 506 402 420

E-mail: salon@e-ogrodowo.pl

SERWIS - Ogrodowo 
ul. Budowlanych 14 
62-081 Baranowo                                        godziny otwarcia pn-pt 9-17, soboty 9-14   od 20 października do końca lutego 2019 serwis w soboty nieczynny

Telefon: +48 505 890 322, +48 505 890 323

E-mail: serwis@e-ogrodowo.pl

WYPOŻYCZALNIA - Ogrodowo 
ul. Budowlanych 14 
62-081 Baranowo

Telefon: +48 518 616 380

E-mail: wypozyczalnia@e-ogrodowo.pl

Formularz kontaktowy

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Ogrodowo Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, przy ul. Poznańskiej 3, 62-081, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000450716, e-mail: salon@e-ogrodowo.pl, nr tel. +48 61 811 25 33, +48 506 402 420. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.
Siedziba salonu: ul. Poznańska 3, 62-081 Baranowo
Serwis: ul Budowlanych 14, 62-081 Baranowo
iconsTechnoogies